Naujienos

Projektas “Mažeikių miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas” Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 – 01-0010

Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas sėkmingam Mažeikių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos, kuri įtraukta į Vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintą siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą, įgyvendinimui. Įgyvendinant šį...

Read more

Naujienos

Kviečiame jaunus (iki 29 m) Mažeikių miesto gyventojus įgyti praktinio darbo įgūdžių dalyvaujant projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-13-0012 veiklose

Jauni (iki 29 m imtinai) Mažeikių miesto gyventojai kviečiami dalyvauti projekto "Neaktyvaus Mažeikių miesto jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas darbo vietoje, skatinant savanorišką veiką" veikose ir įgyti praktinių darbo įgūdžių atliekant savanorišką praktiką...

Read more

Read More
Naujienos

Projekto „Neaktyvaus Mažeikių miesto jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas darbo vietoje, skatinant savanorišką veiklą” pristatymas

Turizmo ir verslo informacijos centre 2019-02-21 vyko Mažeikių miesto VVG projekto „Neaktyvaus Mažeikių miesto jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas darbo vietoje, skatinant savanorišką veiką" Nr. 08.6.1-ESFA-V-91-13-0012 pristatymas visuomenei.

Read more