Naujienos

Kviečiame jaunus (iki 29 m) Mažeikių miesto gyventojus įgyti praktinio darbo įgūdžių dalyvaujant projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-13-0012 veiklose

Jauni (iki 29 m imtinai) Mažeikių miesto gyventojai kviečiami dalyvauti projekto „Neaktyvaus Mažeikių miesto jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas darbo vietoje, skatinant savanorišką veiką” veikose ir įgyti praktinių darbo įgūdžių atliekant savanorišką praktiką Mažeikių miesto VVG, VšĮ Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centre, arba UAB Lyra group atlikti savanorišką praktiką ar įgyti praktininių darbo įgūdžių pagal pameistrystės darbo sutartį nesudarant mokymo sutarties įvairiose baldų pramonės specialybėse.

Kreiptis el.p.: regina.mmiestovvg@gmail.com; mob. tel. +370 683 13866