Pagrindiniai Asociacijos veiklos tikslai – pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Mažeikių miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus ir programas Mažeikių miesto teritorijoje, socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu, pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenę ir vietos valdžios ryšius, siekti Asociacijos narių veiklos koordinavimo, atstovavimo jos narių interesams ir tenkinti kitus viešuosius interesus.