Naujienos

Kviečiame dalyvauti projektinėse veiklos

Mažeikių miesto VVG kartu su partneriais VšĮ Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras ir UAB „Lyra group“, įgyvendindama projektą „Neaktyvaus Mažeikių miesto jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas darbo vietoje, skatinant savanorišką veiklą“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-13-0012, kviečia Mažeikių miesto jaunimą atlikti savanorišką praktiką UAB „Lyra group“ bei įgyti praktinių įgūdžių baldų gamyboje pagal pameistrystės sutartį. Kreiptis į Mažeikių miesto VVG el. p. regina.mmazeikiuvvg@gmail.com; tel. + 370 683 13866, arba UAB „Lyra group“ el. p. danute.gedviliene@lyragroup.eu