Naujienos

Projektas “Mažeikių miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas” Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 – 01-0010

Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas sėkmingam Mažeikių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos, kuri įtraukta į Vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintą siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą, įgyvendinimui.

Įgyvendinant šį projektą, 2018 m. Mažeikių miesto įvairios organizacijos parengė ir 2019 m. įgyvendina 14 įvairių projektų, kurių bendra vertė 369   tūkst. eurų. Tame tarpe ES ir LR biudžeto finansuojama suma sudaro virš 300 tūkst. eurų. 2019 m. numatomas dar 1 kvietimas teikti projektus pagal Mažeikių miesto vietos veikos grupės strategijoje numatytus veiksmus. Šiuo metu derinamas strategijos keitimas su VRM specialistais. Planuojamas finansavimas apie 57 tūkst. eurų.