Naujienos

PRISTATYTA MAŽEIKIŲ MIESTO 2023-2029 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

Mažeikių rajono savivaldybėje vyko Mažeikių miesto vietos veiklos grupės (toliau – Mažeikių miesto VVG) parengto Mažeikių miesto 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos projekto (toliau – strategija) pristatymas.

Pagrindinis strategijos tikslas – gyvenimo kokybės gerinimas per socialinės integracijos paslaugas, socialinės infrastruktūros plėtojimą bei socialiai verslių sprendimų vystymą visuomenės problemoms spręsti. Pasiūlymus teikė 13 įstaigų. Projektų pasiūlymuose įvardytos tikslinės gyventojų grupės (Nakvynės namų gyventojai, senyvo amžiaus asmenys, paaugliai ir jų tėvai (globėjai), jaunos šeimos, mažiau galimybių turintis jaunimas, bedarbiai ir kt.).

Pristatyme dalyvavo Mažeikių miesto VVG valdybos nariai, įvairių visuomeninių organizacijų ir verslo įmonių atstovai. Pristatymą pradėjo Mažeikių VVG pirmininkė D. Grygolaitienė, nuotoliu strategijos pagrindinius punktus pristatė strategijos rengėja UAB „Eurointegracijos projektai“ projektų vadovė Laura Teišerskienė. Buvo atsakyta į dalyvavusiųjų pateiktus klausimus.

Strategijos tikslo siekiama skatinant socialinės atskirties mažėjimą, gyventojų įtrauktį, jaunimo integracijos plėtrą, problemų sprendimą, įtraukiančios jaunimo aplinkos kūrimą, infrastruktūros kūrimą ir modernizavimą, skatinant verslumą ir darbo vietų kūrimą, sudarant sąlygas senyvo amžiaus asmenims gyventi kokybišką ir komfortišką gyvenimą.

Mažeikių miesto VVG įsteigta Mažeikių rajono savivaldybės, Mažeikių verslininkų ir Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacijų. Tai savanoriška organizacija, veikianti Mažeikių mieste, įkurta bendriems narių poreikiams ir tikslams tenkinti bei įgyvendinti.

                                                                                                                                                                         Mažeikių miesto VVG