Naujienos

KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Skelbiamas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal vietos plėtros strategijos 1.1.3 veiksmą Teikti sociokultūrines ir kitas laisvalaikio užimtumo paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims skatinant savanorišką veiklą bei vykdant informacijos sklaidą ir bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis ir 2.2.1 veiksmą Suteikti darbingiems bedarbiams, neaktyviems asmenims, verslą ars savarankišką veiklą pradėjusiems jauniems verslininkams verslo pradžios konsultacijas, priemones, mokymus vykdant verslumo gebėjimų stiprinimą, plėtojant bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis. Plačiau žiūrėti skiltyje Teisės aktai.