Naujienos

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus


1.1.1. veiksmas. Teikti socialinio taksi paslaugą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir tarpininkauti gaunant šią paslaugą vykdant bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis.

2.2.1. veiksmas. Suteikti darbingiems bedarbiams, neaktyviems asmenims, verslą ar savarankišką veiklą pradėjusiems jauniems verslininkams verslo pradžios konsultacijas, priemones, mokymus vykdant verslumo gebėjimų stiprinimą, plėtojant bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis.

2.3.1. veiksmas. Teikti mentorystės ir kitas verslo paslaugas jaunų įmonių atstovams ar savarankišką veiklą pradėjusiems asmenims, suteikiant verslumo įgūdžių.

2.3.2. veiksmas. Organizuoti verslo edukacinius užsimimus verslą ar savarankišką veiklą pradėjusiems asmenims skatinant bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis ir informacijos sklaidą.

Plačiau kvietimus žiūrėti „Teisės aktai”. Projektiniai pasiūlymai priimami iki 2020 m. gegužės 7 d. Informacija tel. +370 683 13866 arba el. paštu: reginammiestovvg@gmail.com.