Naujienos

Konferencija „Vietinių iniciatyvų svarba didinant bendruomenės narių socialinę integraciją į darbo rinką”

2020 m. rugpjūčio 25 d. Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centre vyko konferencija „Vietinių iniciatyvų svarba didinant bendruomenės narių socialinę integraciją į darbo rinką”. Projekto vykdytojas Mažeikių miesto VVG kartu su partneriais VšĮ Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras ir UAB „Lyra group” užbaigė projekto „Vietinių iniciatyvų svarba didinant bendruomenės narių socialinę integraciją į darbo rinką” veiklas. Projekto metu du jauni Mažeikių miesto gyventojai savanoriavo, 4 atliko savanorišką praktiką pareiškėjo ir partnerių organizacijose, 6 jauni Mažeikių miesto gyventojai buvo apmokyti pagal pameistystės darbo sutartį UAB „Lyra group”, iš kurių 3 tebedirba UAB „Lyra group”.