Rengiamas Mažeikių miesto VVG strategijos keitimo projektas

Siekiant efektyviau panaudoti Mažeikių miesto VVG strategijos lėšas, rengiamas strategijos keitimo projektas. Strategijos keitimo pasiūlymus, atsižvelgiant į patvirtintą Mažeikių miesto

Projektas “Mažeikių miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas” Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 – 01-0010

Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas sėkmingam Mažeikių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos, kuri įtraukta į Vidaus reikalų

Mažeikių VVG atstovai Joniškyje

Miestų VVG atstovų susitikimas Joniškyje

Mažeikių miesto VVG atstovai gegužės 21 d. dalyvavo VVG atstovų susitikime Joniškyje, kurio metu pasidalino patirtimi įgyvendinant strategijas ir vykdomus

Hubo dalyviai

Įgyvendinamas projektas pagal Mažeikių miesto VVG strategijos veiksmus

VšĮ „Edukacijos ambasadoriai“ įgyvendina projektą „Verslumo HUB“as SIEKSNIS“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-13-0010, bendrai finansuojamą iš ES struktūrinių fondų lėšų. Projektas skirtas stiprinti

Rengiamas Mažeikių miesto VVG strategijos keitimo projektas

Siekiant efektyviau panaudoti Mažeikių miesto VVG strategijos lėšas, rengiamas strategijos keitimo projektas. Strategijos keitimo pasiūlymus, atsižvelgiant į patvirtintą Mažeikių miesto

Verslo forumas Kazbeki, Gruzija

Mažeikių miesto VVG dalyvavo verslo forume Gruzijoje

Mažeikių miesto VVG kartu su Šiaurės vakarų Lietuvos VVG, Utenos regiono VVG, keliomis Latvijos VVG, Moldovos Serpentina Nistrului VVG ,

Kviečiame jaunus (iki 29 m) Mažeikių miesto gyventojus įgyti praktinio darbo įgūdžių dalyvaujant projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-13-0012 veiklose

Jauni (iki 29 m imtinai) Mažeikių miesto gyventojai kviečiami dalyvauti projekto „Neaktyvaus Mažeikių miesto jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas darbo vietoje,

Projekto „Neaktyvaus Mažeikių miesto jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas darbo vietoje, skatinant savanorišką veiklą“ pristatymas

Turizmo ir verslo informacijos centre 2019-02-21 vyko Mažeikių miesto VVG projekto „Neaktyvaus Mažeikių miesto jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas darbo vietoje,